Tijdens de sluiting op de maandagmiddag van het kamp verzoekt de staf alle scouts in uniform aanwezig te zijn (behalve de scoutsstaf). Na het uitreiken van de prijzen en het strijken van de vlaggen wordt het volgende lied gezongen:

(melodie: should auld acquiantance be forgot)

Starend naar het eeuwig vuur
In ’t rond bijeen geschaard
Momenten die voor altijd in ons hart
blijven bewaard

Wij zijn hier allen nu bijeen
en geeft elkaar een hand
Het pinksterkamp zorgt steeds maar weer
voor een hechte scoutingband

Al gaan we even uit elkaar
volgend jaar zijn wij er weer
Want ons gevoel voor scouting
dat verlaat ons nimmer meer