Als symbool van de verbondenheid tussen scouts, de Wereld Broederschap, wordt het eeuwig vuur ontstoken. Tijdens het kamp zal het eeuwig vuur continu branden. De subgroepleid(st)ers werpen allemaal het stukje houtskool wat van het vorige NPK is meegenomen in het vuur als teken van de eeuwigheid van het vuur. Het vuur wordt ontstoken bij de opening van het kamp. Gedurende het kamp wordt het vuur bewaakt en aangehouden door de deelnemers, die hiervoor twee keer kampvuurwacht hebben.

Op het kamp zal het ‘kampvuurwachtrooster’ door de subkampleiders worden uitgedeeld.

Het eeuwig vuur is niet bedoeld als ontmoetingsplaats. Vooral ’s nachts wordt, mede vanwege de nachtelijke stilte, erop toegezien dat alleen de aangewezen wakers zich rond het vuur ophouden.