Algemeen

Het Noordelijk Pinksterkamp is een wedstrijdkamp, waarbij van de deelnemers veel creativiteit en aanpassingsvermogen gevraagd wordt om met een minimum aan middelen op een verantwoorde, hygiënische en milieubewuste manier te kamperen. Van de in totaal 200 punten kunnen er 100 punten met kampeervaardigheid behaald worden.

Opbouw van het kamp

Tijdens het opbouwen van je kampement zijn leden van kampeervaardigheid in het subkamp aanwezig om raad te geven. Dit doen ze vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Om de wedstrijd eerlijk te houden, mag er op vrijdagmiddag om 13.00 uur alleen de HUDO worden opgebouwd. Vanaf 16.00 uur mag begonnen worden met het opbouwen van het gehele kampterrein.

Milieu

Tijdens het kamperen maken we gebruik van de natuur en het is belangrijk dat we de flora en fauna zo min mogelijk belasten. Omdat we in hetNPK met erg veel mensen op een terrein verblijven, stelt dat extra eisen aan het milieuvriendelijk kamperen. Met je groep produceer je nogal wat afval. Glas en chemisch afval moeten worden gescheiden, en dienen door de groepen zelf mee terug genomen te worden. Papier moet je apart verzamelen en inleveren bij het afvalpunt. GFT en restafval hoef je niet te scheiden en kan ook worden ingeleverd bij het afvalpunt op het scoutskamp. De plaats en tijdstippen van de afvalinzameling worden in de subkampen bekend gemaakt, maar zijn ook te vinden op het bord bij het afvalverzamelpunt. Het is niet de bedoeling dat afval onbeheerd achtergelaten wordt. Het afval moet worden aangeboden in gesloten vuilniszakken. Het is niet toegestaan afval bij de afvalhalte achter te laten. Het gebruik van stevige vuilniszakken wordt aangeraden. Kapotte zakken worden niet meegenomen. Het is niet toegestaan zelf afval in de centrale afvalcontainers te storten.

Themamaterialen

Verzamel aan het eind van het kamp alle themamaterialen. Deze mogen niet in de afvalcontainer, dus neem dit weer mee naar huis!

Zwerfvuil

Zwerfvuil is een probleem apart. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor een schoon terrein. Snoeppapier gooi je in een prullenbak en als die er niet is neem je het mee naar je tent. Spreek deelnemers en bezoekers die afval laten vallen daar op aan. Zorg voor een goede prullenbak op je eigen terrein. Buk zelf ook even als je elders op het terrein zwerfvuil ziet liggen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Flora

Het terrein van de Marnewaard is een vrij nieuw gebied, waar veel plantensoorten tot ontwikkeling komen. De bij dit terrein behorende begroeiing zal ingrijpend kunnen veranderen als wij de bodem van ‘voedsel’ voorzien of de bodemstructuur beschadigen. Dit betekent dat organisch afval zoals etensresten en as in de vuilniszak of container moet en je geen graszoden mag steken. Leg kinderen daarom uit waarom aandacht hiervoor belangrijk is en dat dit in het NPK extra belangrijk is.

Fauna

In dit mooie natuurgebied leven vele bijzondere diersoorten die ook tijdens het NPK zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving moeten kunnen blijven functioneren. Voor ons als deelnemers van het Noordelijk Pinksterkamp is het dan ook zaak, zeker gezien het broedseizoen, om rekening met deze diersoorten te houden. Vooral tijdens de hike dien je niet af te wijken van de uitgezette route.

Tijdens het kamp

De kampeervaardigheid geeft tijdens het verblijf uitleg en advies, over het gebruik van het terrein en de te plaatsen bouwwerken. Tevens is het mogelijk om, met je vragen, naar onze kampeervaardigheidsleden te gaan. Je vindt ons bij de infotent op het stafterrein van de scouts.

Ter beoordeling van de kampementen bezoekt kampeervaardigheid één, twee of drie keer de groepen. Deze beoordelingen beginnen op zaterdag 16:00 uur en lopen door tot maandag 13:00 uur. Om een idee te krijgen waar de kampeervaardigheid tijdens het bezoek op let staat er een uitgebreide puntenverdeling op de site. Tevens vind je informatie over primitief en verantwoord kamperen in ons informatieboekje, de kampeerwijzer.

Tijdens het kamp bereiden de patrondes op zaterdag en zondag een warme maaltijd op hun tafelvuur.

Het kampement ligt in een open terrein waar veel wind kan staan en weinig schaduw is. Bij het opzetten van tenten en het vuur stoken dien je hier rekening mee te houden. Brandhout dient door de groep zelf meegenomen te worden. Wat over is moet weer mee teruggenomen worden, zodat we de afvalkosten in de hand kunnen houden. Natuurlijk is het meegenomen brandhout ongeverfd en is het GEEN pallethout (dit geeft te veel vonken).

Het gebruik van kettingzagen en andere motorisch aangedreven machines is op het terrein verboden. Verder is het niet toegestaan versterkt geluid (bv. van een radio) voort te brengen waar je buren last van kunnen hebben.

Het hele terrein is gedraineerd. Om schade aan de drainagebuizen te voorkomen mogen palen niet dieper dan 50 cm in de grond geplaatst worden en mag er niet worden gegraven op het terrein (ook geen plaggen steken).

Kampeerstandaard

Na afloop reikt de kampeervaardigheid aan alle groepen die het verdiend hebben, een kampeerstandaard uit, waarop de behaalde score op het onderdeel kampeervaardigheid vermeld staat. De eisen voor de kampeerstandaard staan in de kampeerwijzer en zijn terug te vinden in onze checklist kampeerstandaard.

De kampafbraak.

De groepen mogen niet voor maandagmiddag 16.30 uur beginnen met de afbraak van hun kamp. Alleen in speciale gevallen kan, na overleg met de hoofdleiders van de scouts (Fabian Duursma of Judith Velting), hiervan worden afgeweken.

Oplevering van de terreinen

Het kamp van de groepen moet netjes achtergelaten worden. Zorg ervoor dat je het terrein beter achterlaat dan dat je het aangetroffen hebt.

Let daarbij op het volgende:

–       Hak en zaagplaatsen dienen vrij te zijn van houtsnippers.

–       Het houtskool van de tafelvuren dient gedoofd, in stevige vuilniszak, aangeboden te worden aan de afvalstam.

–       Dicht alle gaten van pionierobjecten in de grond zorgvuldig met zand van het tafelvuur.

–       Het daarna overgebleven zand (zonder kooltjes) van de tafelvuren moet in de daarvoor bestemde bigbags.

–       Neem alle haringen en grondpennen mee.

Samen met de kampeervaardigheid wordt het terrein van je kampement gecontroleerd. Na goed bevinden mogen de groepen vertrekken. Het kampterrein kan maandagavond tot 20.00 uur worden opgeleverd en dinsdag tot 12.00 uur.

Voor het verlaten van je kampement meld je je af bij de subkampleiding.

Algemene regels

 • Leiders en leidsters moeten een kampeererkenning/ kampeerbevoegdheid hebben; leiding zonder erkenning kan alleen na overleg met de staf toegelaten worden;
 • Alle deelnemers aan het NPK zijn lid van Scouting Nederland;
 • Groepen zorgen voor eigen vervoer naar en van het kamp; het NPK draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid;
 • Ongemerkt materiaal (pionierhout) behoort het NPK toe;
 • Bij aankomst melden bij je eigen (speltak)staf, die het terrein aanwijst;
 • Groepen mogen de HUDO opbouwen vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur en de rest van hun kamp vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur;
 • ’s Avonds en ’s nachts is in ieder geval één van de leiding nuchter bij de groep aanwezig;
 • Het gebruik van een chemisch toilet is verplicht;
 • Honden en andere dieren zijn niet toegestaan;
 • Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan;
 • Overnachten van leiding op donderdagavond is niet toegestaan;
 • Stoken van pallethout en hout met verf en spijkers is niet toegestaan;
 • Het bezoeken van het oefendorp door deelnemers is te allen tijde verboden;
 • Gebruik van alcohol op het NPK is alleen toegestaan aan personen vanaf 18 jaar op het eigen kampterrein uit het zicht van anderen of in de Kruk;
 • Drugs zijn absoluut niet toegestaan op het NPK.
 • Het gebruik van kettingzagen en andere motorisch aangedreven machines is op het terrein verboden. Verder is het niet toegestaan versterkt geluid (bv. van een radio) voort te brengen waar je buren last van kunnen hebben.
 • Het gebruik van een accu is niet toegestaan.

Prijzen

De zilveren bijl

Dit is de prijs voor de best kamperende groep. Deze bijl is in 1966 geschonken door een deelnemende Deense groep aan het NPK als dank voor het leuke kamp wat ze destijds meemaakten.

Kampeervaardigheid        

Regien Broekman  

Dineke Sandbergen

 

Subkamp 1    

Edwin Kooistra

 

Subkamp 2

Martijn Heitling

 

Subkamp 3

Wilco Berendsen

 

Subkamp 4

Xandereine Jager    

 

Subkamp 5

Jorim van der Boon   

 

Subkamp 6

Stefan Smith