De groep die in alle wedstrijden het best gescoord heeft wint de NPK-vlag. Deze groep blust het eeuwig vuur en strijkt de vlag tijdens de sluiting. Op het eerstvolgende NPK steken zij het eeuwig vuur weer aan en hijsen ze de vlaggen tijdens de opening. De winnende groep mag de NPK-vlag een jaar lang bewaren.
Groepen die in aanmerking willen komen voor de NPK-vlag dienen te bestaan uit tenminste twee patrondes; een patronde bestaat uit tenminste 4 leden en maximaal 7 leden. De maximale leeftijd van de deelnemende scouts is 15 jaar.

De NPK-vlag wordt uitgereikt aan die groep die gemiddeld het beste gepresteerd heeft in de kampeervaardigheid, de wedstrijden en het thema.

De puntenverdeling zal als volgt gewogen worden:

Kampeervaardigheid100 punten
Thema 30 punten
Zondagactiviteiten 50 punten
Staf 20 punten
Totaal200 punten

De beste groep in elke categorie krijgt het bovengenoemde aantal punten. De scores van andere groepen worden herleid vanuit dit maximum.