Subkamp 3  

  • Mensinghe Vendel Roden
  • Fraeylema Vendel Slochteren
  • Guy de Fontgalland Gidsen Ter Apel
  • Esdoorn Leeuwarden
  • Woudlopers Kipling Groningen
  • Vinchem Winsum
  • Fivel Delfzijl