Secretariaat: 

secretariaat@noordelijkpinksterkamp.nl

Telefoonnummer NPK tijdens kamp (alleen tijdens kamp)

(0519) 34 94 25