Algemeen
De Explogames is een postenspel, aangepast aan de leeftijdsgroep van Explorers. Je vindt er binnen het NPK thema in combinatie met één van de interessegebieden alle mogelijke en soms onmogelijke bedenksels.
De posten worden verzorgd en uitgedokterd door de afdelingen. De begeleiding van de afdelingen fungeren als posthouders.

Deelnemers
Opgave: via de website (digitaal) op hetzelfde moment als voor andere spelelementen (hikes). Dit is meestal zo rond de voorjaarskoempoelan.

Wie: De Explorers, minus de deelnemers aan de Hikes. De Explogames worden in groepjes van minimaal drie en maximaal vijf deelnemers gespeeld. Per post ontvangt het groepje een aantal punten. Na iedere post levert het groepje dit “score briefje” in bij de wedstrijdadministratie. Het groepje is zelf verantwoordelijk dat het groepsnummer, de postnummer en het behaalde aantal punten correct en leesbaar op het “score briefje” genoteerd zijn.

De Posten

Er zijn vijf interesse gebieden waarbinnen de verschillende posten worden aangeboden:
Creativiteit, Denkwerk, Scoutingtechnieken, Sport en Spel en Survival.

Ieder subkamp levert één post uit ieder interesse gebied, vijf posten in totaal dus.

Daarnaast levert ieder subkamp ook nog één Superpost uit één van de interesse gebieden. De posten moeten door groepjes van drie tot vijf personen kunnen worden gespeeld, ze hebben een speelduur van 10 minuten en leveren maximaal 10 punten op. 
De Superposten moeten ook door groepjes van drie tot vijf personen kunnen worden gespeeld. Ze hebben een speelduur van 15 tot 20 minuten en leveren maximaal 20 punten op.

De score: na afloop van de post geeft de posthouder het groepje een scorebriefje mee met daarop het postnummer, het behaalde aantal punten en het groepsnummer. Daarnaast noteert de posthouder het groepsnummer en het behaalde aantal punten op zijn/haar formulier (schaduwadministratie).
De deelnemers leveren het scorebriefje in bij de wedstrijdadministratie alvorens naar de volgende post te gaan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er per keer telkens maar één briefje worden geaccepteerd!

De Voorbereiding
Tijdens de januarivergadering worden de posten verdeeld. Iedere deelnemende afdeling (een aantal afdelingen zullen posten tijdens de hikes verzorgen) kan via de subkampleiding een digitaal “postmeldingsformulier” ontvangen. Deze moeten op een nader af te spreken tijdstip worden ingeleverd bij de subkampleiding. Op het formulier wordt opgave gedaan van de inhoud van de post, worden in het kort de spelregels en puntentelling vermeld en wordt aangegeven welk materiaal nodig is. Op deze wijze kan het te lenen materiaal van het NPK tijdig worden besteld en kan er al dan niet toestemming worden gegeven om aan te schaffen materiaal daadwerkelijk in te slaan. (De subkampleiding geeft haar fiat – of niet). Indien er dubbelingen zijn wordt er contact opgenomen met de desbetreffende afdelingen, zodat nog tijdig de inhoud van de post gewijzigd kan worden. De afdeling die de post het eerst ingeleverd heeft, hoeft de inhoud van de post niet te wijzigen.

In alle posten is het thema verhaal van het NPK herkenbaar. Daarnaast doen ze een duidelijk appèl op de vaardigheden van het betreffende interesse gebied. Op de zaterdagavond tijdens het kamp wordt op een tijdstip die in het programmaboekje wordt aangegeven de vaandels, schaduwlijsten, instructies en puntenbriefjes uitgereikt aan de posthouders. Indien er vragen zijn, kunnen deze op dat tijdstip beantwoord worden.

De Puntentelling
Normale posten 1 – 10 punten
Superposten 1 – 20 punten

De deelnemers kunnen een bonus van 10 punten verdienen indien ze vijf posten per categorieën hebben afgewerkt en daarbij tenminste vijf punten per post hebben behaald. Dit geldt ook voor de Superposten echter bedraagt de bonus dan 20 punten. Iedere post mag maar één maal worden gespeeld. 
De deelnemers kunnen een bonus van 10 punten verdienen indien ze alle vijf posten van dezelfde categorie hebben afgewerkt en daarbij tenminste vijf punten per post hebben behaald. In totaal zijn er dus 50 punten extra te verdienen! Dit geldt ook voor de Superposten waarbij een minimum van 10 punten per post behaald moet worden. De bonus bedraagt dan 20 punten. Iedere post mag maar één maal worden gespeeld. 
 

Het Spel
Alle posten zijn op zondag middag opgebouwd op het middenterrein. De posthouders hebben bij de opbouw rekening gehouden met de ruimte die hun spel nodig heeft op het terrein. 
De grotere spelen worden daarom zoveel mogelijk langs de buitenrand van het terrein opgebouwd. Alle posten moeten om 12.45 klaar zijn. De posthouder tekent vervolgens zijn post op de plattegrond die bij de wedstrijdadministratie staat. Bij iedere post staat een vaandel, waardoor deze herkenbaar wordt: Creatief – geel, Denk

werk – wit, Scoutingtechnieken – groen, Sport & Spel – blauw, Survival – rood. Deze wordt duidelijk zichtbaar bij de post geplaatst.  Bij de superposten staat een vaandel van dezelfde kleur, maar dan groter. 

Om 13.00 u. wordt het startsein voor de Explogames gegeven. Met tussenpozen van ongeveer een halfuur zal telkens een tussenstand worden gegeven. Een half uur voor het einde van het spel wordt de laatste tussenstand omgeroepen. Om 16.30 u eindigen de Explogames. Ook dit zal centraal worden aangegeven. Vanaf dat moment kunnen er geen score briefjes meer worden ingeleverd. Na het sluiten van de posten worden de laatste scorebriefjes verwerkt. Daarna worden de bonuspunten verdeeld.