Afval

Op het NPK wordt het afval opgehaald op elk stafterrein bij de afvalhalte volgens onderstaand ophaalschema. Het afval moet worden aangeboden in gesloten vuilniszakken. Het is niet toegestaan afval bij de afvalhalte achter te laten. Het gebruik van stevige vuilniszakken wordt aangeraden. Kapotte zakken worden niet meegenomen. Het is niet toegestaan zelf afval in de centrale afvalcontainers te storten.

Themamaterialen

Verzamel aan het eind van het kamp alle themamaterialen. Deze mogen niet in de afvalcontainer, dus neem dit weer mee naar huis!

˘  Zwerfvuil

Zwerfvuil is een probleem apart. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor een schoon terrein. Snoeppapier gooi je in een prullenbak en als die er niet is neem je het mee naar je tent. Spreek deelnemers en bezoekers die afval laten vallen daar op aan. Zorg voor een goede prullenbak op je eigen terrein. Buk zelf ook even als je elders op het terrein zwerfvuil ziet liggen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Lees meer over de afvaltijden:

gaswacht

Iedere groep maakt op het NPK gebruik van gasbranders en gasflessen. Veilig gebruik hiervan is erg belangrijk. Voor vragen en advies kun je daarom terecht bij de NPK Gaswacht. Deze wordt gevormd door leden van de OPF (Fraeylema). Zij zullen tijdens het kamp, in overleg, groepen bezoeken en de gasinstallaties controleren.

Hieronder vind je alle aspecten waarop kampeervaardigheid wordt geacht te gaan controleren (doe hier je voordeel mee):

Materiaalbeheer

Het team Materiaalbeheer is door het jaar heen verantwoordelijk voor het onderhoud aan het materiaal. Denk bijvoorbeeld aan de centrale tenten en de zeecontainers waar het materiaal is in opgeslagen.

Tijdens het kamp gaat de verdeling van al het materiaal via de materiaalmeesters van je speltak. Het NPK leent pionierhout alleen uit voor activiteiten van de speltakstaven.
Heb je als groep zelf pionierhout nodig? Dan kan je dat tegen een scherpe prijs kopen.

Transport en logistiek

De transport- en opbouwactiviteiten voor het NPK worden verzorgd door de Anthonie van Diemenstam, de Chaukenstam en de Fraeylemastam. Voor aanvragen en informatie kunt u terecht bij één van de coördinatoren. logistiek@noordelijkpinksterkamp.nl