Pas op voor Teken!

Let op voor teken. Controleer na een bezoek aan het kamp uzelf en uw kinderen goed. De teken lijken dit jaar een aparte smaak te hebben. De EHBO zegt dat er op de eerste dag al drie ’tepelteken’ zijn aangetroffen.

Brandweer

Tijdens het npk is er een eigen brandweer actief. Deze kun je vinden op het middenterrein.
Branden moeten gemeld wor­den bij de centrale van de telefoondienst.
Deze is te bereiken via de noodcommunicatie middelen (portofoons) die zich bevinden in iedere staftent
of via het rechtsreekse nummer van het npk: 0519-349425.
Bosbrandweer Noord Nederland, Anno Ham, Email

Telefoon en verbindingen

Tijdens het kamp worden de verbindingen verzorgd door Nexus. Het npk is altijd telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0519-349425.

Smartphones kunnen opgeladen worden bij de telefoondienst (op eigen risico en met een eigen lader).
Kosten: € 0,50 per lading. De openingstijden zijn van 09.00 tot 22.00 uur (behalve van 18.00 tot 19.00 uur).

Welzijn, Arbo en Kwaliteit (WAK)

De commissie “Welzijn, Arbo en Kwaliteit” (De WAK) zijn de zintuigen van het NPK. “De WAK” adviseert de centrale staf voor en tijdens het kamp. Uit de evaluaties van de diverse onderdelen zullen ook zaken naar voren komen waarin de “WAK” gevraagd en ongevraagd advies geeft om op deze wijze de kwaliteit van het kamp te waarborgen. Deelnemers kunnen voor of tijdens het kamp een beroep doen op “De WAK”. Je kunt de WAK tijdens het kamp bereiken via de centrale staftent op het NPK.
“De WAK”:  dag en nacht wakker.

EHBO

Op het middenterrein is een centrale ehbo-post aanwezig die wordt verzorgd door de Aorta-stam. Deze zorgt voor de aanvullende ehbo op het npk en is op het middenterrein gestationeerd. De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 22.00 uur; daarbuiten bereikbaar via de telefooncentrale 0519-349425 . De ehbo wordt bemand door vakbekwame ehbo-ers. In geval van een calamiteit mogen de minderjarige deelnemers niet onbegeleid naar de ehbo-post gaan. Van alle deelnemers moeten naam en inschrijfnummer van de ziektekostenverzekering bij de leiding bekend zijn.