Op de voorjaarskoempoelan worden de nieuwe NPK boekjes uitgereikt. Vanaf dan zijn ze hier ook te downloaden.