Je kunt je weer digitaal opgeven via het inschrijfformulier op deze website.

Klik op ‘opgave’ achter je speltak. Dit formulier dient uiterlijk 25 april 2020 zijn ingevuld en opgestuurd. De kampstaf behoudt zich het recht voor om te laat ingeleverde formulieren te weigeren.

Kampprijzen* per persoon voor 2020

Bevers en Beverleiding€28,50    opgave
Welpen en Welpenleiding€37,75    opgave
Scouts en Scoutsleiding€28,00    opgave
Explorers en Begeleiding€34,75    opgave
Pivo’s€42,25    opgave
Bronbeek€44,00    opgave
Deelnemers van 1 en 2 jaar€22,00 
 Stafleden€38,50 

 

De kosten van deelname moeten vóór 25 april 2020 zijn overgemaakt op rekening NL94 INGB 0004 726205 t.n.v. Stichting Noordelijk Pinksterkamp, Illegaliteitslaan 45, 9727 EB Groningen. Vermeld duidelijk van welke groep/onderdeel/speltak de betaling afkomstig is en het debiteurennummer. Individuele deelnemers wordt verzocht naast naam en woonplaats ook hun eventuele functie in het NPK te vermelden.

Boeteclausule

Te late opgave en/of betaling heeft een verhoging van € 2,50 p.p. tot gevolg. Dit wordt zo nodig op het kamp alsnog verrekend. Maak je penningmeester hier op attent. Maak het kampgeld op tijd over onder volledige opgave van de gegevens van de deelnemers.

Wanneer latere wijzigingen niet meer dan vijf personen verschillen van de oorspronkelijke opgave, zal deze verhoging voor de speltakdeelnemers niet worden berekend. Maak het geld dus op tijd over onder volledige opgave van de gegevens van de deelnemers.

Openingstijden tijdens het kamp
De administratietent staat op het middenterrein naast die van de centrale staf en heeft de volgende openingstijden:

vrijdag:
16.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur
zaterdag:
09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur (tijdens de opening gesloten)
zondag:
09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur
maandag:
09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur

Aanmelden:

  • op de vrijdag alleen voor: pivo’s, welpen, bronbeek en staven
  • op de zaterdag : Bevers, scouts en explorers

Declaraties:

Declaraties moeten vooraf door de betreffende coördinatoren worden goedgekeurd. Iedereen die iets met de penningmeester@noordelijkpinksterkamp.nl te verrekenen heeft dient dit vóór 1 juli 2020 te doen met bon. Ná 1 juli 2020 ingediende declaraties worden niet meer behandel