We vinden het binnen het Noordelijk Pinksterkamp belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen het NPK betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag tijdens het kamp. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden KLIK HIER. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Vertrouwenspersonen

Tijdens het NPK wordt er gewerkt met  vertrouwenspersonen. Zij zijn onafhankelijk. Tijdig voor het kamp zal gemeld worden hoe deze personen tijdens kamp te bereiken zijn. Alles wat met hen besproken wordt zal vertrouwelijk worden behandeld. Samen met de melder zoeken de vertrouwenspersonen naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of het bestuur zijn. Desgewenst kunnen de vertrouwenspersonen hier ook bij zijn om de melder bij te staan.

Ook kan er altijd contact worden opgenomen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met situaties als calamiteiten, grensoverschrijdend gedrag, enzovoort. Zij verwijzen, indien nodig, door naar de juiste instanties. Het NPK hanteert daarmee de gedragscode van Scouting Nederland. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl

VOG

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden KLIK HIER. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.